Ognisko Teatralne „U Machulskich” działa od 2002 r. jako kontynuacja legendarnego Ogniska założonego przez Halinę i Jana Machulskich przy Teatrze Ochoty w Warszawie (1970-1996). Po odejściu z Teatru Ochoty państwo Machulscy nie zakończyli swojej pasji. Wciąż zarażali teatrem kolejne pokolenia młodych ludzi w różnych ośrodkach. W 1999 roku założyli Szkołę Aktorską, a w 2002 roku reaktywowali Ognisko.


Swoje pierwsze artystyczne kroki stawiali tu m.in. Katarzyna Figura, Edyta Jungowska, Ewa Konstancja Bułhak, Piotr Adamczyk, Katarzyna Cichopek, Agnieszka Dygant, Agnieszka Grochowska i wielu innych aktorów, a z najmłodszych Zofia Wichłacz i Józef Pawłowski (odtwórcy głównych ról w filmie Jana Komasy „Miasto 44”). „U Machulskich” wychowało się też wielu świetnych dziennikarzy, menedżerów, prawników, pedagogów – ludzi sukcesu, którzy z pasją uprawiają swoje zawody. Ognisko przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży od 3 klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej, pragnących rozwijać się poprzez sztukę, poszukujących miejsca do kreatywnego spędzania czasu i zawierania nowych, inspirujących znajomości. W trakcie trzyletniej (lub dłuższej) obecności „Ogniskowicze” poznają tajniki sztuki teatralnej na zajęciach aktorskich, ruchowych, muzycznych. Wspólnie pracują nad przygotowaniem własnych spektakli. Rozwijają swoją kreatywność i umiejętność współpracy w grupie, przydatną we wszystkich dziedzinach życia – nie tylko tych związanych z teatrem. 

W czasie wakacji młodzi ludzie biorą udział w corocznych letnich warsztatach teatralno-dramaturgicznych oraz międzynarodowej wymianie teatralnej młodzieży. Ognisko wychowuje wrażliwych
odbiorców sztuki oraz przyszłych instruktorów teatralnych.